تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی ترکمان
( Paraschistura turcmenica )
 
سگ‌ماهی ترکمان


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی ترکمان

◄ بعضی ماهی‌شناسان این گونه را با گونه Paraschistura turcmenica یکسان می‌دانند، اما برخی ماهی‌شناسان ایرانی، بین این دو تمایز قایل هستند. در هرصورت، این دو گونه از نظر ظاهری همپوشانی زیادی دارند.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paraschistura turcmenica (Berg, 1932)j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی ترکمان، ماهی لوچ ترکمان
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paraschistura
Species: Paraschistura turcmenica (گونه: سگ‌ماهی ترکمان)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Turkmen Loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Nemachilus turcmenicus, Nemacheilus kessleri turcomanus, Nemacheilus turcomanus, Paraschistura turcomana
:: ریشه لغوی: Paraschistura : به دلیل شباهت به جنس Schistura

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی ترکمان

:: بومی در ایران و نیز:
ترکمنستان و افغانستان

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی ترکمان

:: در ایران: حوضهء آبریز کویر، هریرود و بجستان. در رودهای کلات، اخلاماد و نوبهار
رود مرغاب ترکمنستان در نزدیکی مرز افغانستان، رود کوشکا افغانستان

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی ترکمان

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی ترکمان

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 7-9 شعاع نرم | باله شکمی دارای 6-7 شعاع نرم | خط جانبی ناقص، تا کمی مقابل پایه باله پشتی امتداد دارد | بدن فاقد فلس | ساختارهای دندانی کوچک و نوک‌تیز | فاقد شیار زیرچشمی | خطوط و لکه‌های نامنظم روی پهلو که اغلب فرمی مرمری یا لکه‌هایی میانی و لکه‌های پشتی نعلی‌شکل روی بدن وجود دارد. | پوزه کند | فاقد تاج چربی پشتی | بدن بسیار باریک |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 5.1 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل سگ‌ماهی ترکمان

-

■ صید سگ‌ماهی ترکمان

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی ترکمان

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی ترکمان

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت کمترین نگرانی (LC) پیشنهاد شده است. این گونه در مکان‌های متعدد و به تعداد زیاد دیده شده و خطر جدی آنرا تهدید نمی‌کند.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی ترکمان
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی ترکمان:

سگ‌ماهی ترکمان سگ‌ماهی ترکمان سگ‌ماهی ترکمان
سگ‌ماهی ترکمان، هریرود
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی ترکمان، هریرود
عکس: موسوی ثابت و همکاران
پراکنش سگ‌ماهی ترکمان در ایران
نقشه: موسوی ثابت و همکاران
سگ‌ماهی ترکمان سگ‌ماهی ترکمان سگ‌ماهی ترکمان
سگ‌ماهی ترکمان، افغانستان، کوشکا
عکس: موسوی ثابت و همکاران
سگ‌ماهی ترکمان، هریرود
عکس: موسوی ثابت و همکاران
رادیوگرافی سگ‌ماهی ترکمان
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی ترکمان سگ‌ماهی ترکمان  
سگ‌ماهی ترکمان، هریرود
عکس: قنبری فردی و همکاران
رادیوگرافی سگ‌ماهی ترکمان
عکس: صیادزاده و همکاران
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paraschistura turcomana : سگ‌ماهی ترکمنی
گونه Paraschistura kessleri : سگ‌ماهی کسلر
گونه Paraschistura makranensis : سگ‌ماهی مکران

گونه Oxynoemacheilus freyhofi : سگ‌ماهی فریهوف