تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
  
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
ماهی لوچ کوتوله زاگرس
( Turcinoemacheilus kosswigi )
 
ماهی لوچ کوتوله زاگرس


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه ماهی لوچ کوتوله زاگرس

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Turcinoemacheilus kosswigi Bănărescu and Nalbant, 1964j

:: نام فارسی و محلی ایران: ماهی لوچ کوتوله زاگرس، سگ‌ماهی کوتوله زاگرس
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Turcinoemacheilus
Species: Turcinoemacheilus kosswigi (گونه: ماهی لوچ کوتوله زاگرس)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Zagros dwarf loach و نیز Kosswig’s loach
• سایر زبان‌ها: ترکی » Çöpçü balığı
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر:-
:: ریشه لغوی: kosswigi» از نام Curt Kosswig جانورشناس آلمانی دانشگاه استانبول و هامبورگ، معروف به پدر جانورشناسی ترکیه.

■ کشورهای محل زندگی ماهی لوچ کوتوله زاگرس

:: بومی در ایران و نیز:
ترکیه، عراق 

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش ماهی لوچ کوتوله زاگرس

:: پراکنش در حوضهء آبریز دجله و فرات و حوضه آبریز خلیج. در ایران در حوضهء آبریز دجله، رودهای سیروان، گاوه‌رود و لیله‌رود دیده شده است. رود سزار، از شاخه‌های دز.
در ترکیه، رود شهر دجله (پیران) در دیاربکر، رود گوکسو، رود نظر

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی لوچ کوتوله زاگرس

ساکن  آب شیرین. بستر و دور از بستر.
در نواحی نیمه‌گرمسیری زندگی می‌کند.
در چشمه‌های کوچک، جریانات آب سریع. نمونه‌های ایران در ارتفاع 1456 متری صید شده‌اند.
بسترهای قلوه‌سنگی مورد علاقه این ماهی هستند و بین این سنگ‌هاجابجا می‌شوند. آب ممکن است شفاف یا گل‌آلود باشند.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی لوچ کوتوله زاگرس

• شکل بدن: باله پشتی دارای 2-4 شعاع سخت و  7 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 1-4 شعاع سخت و  5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 7-9 شعاع نرم | باله شکمی دارای 5-7 شعاع نرم | خط جانبی ناقص، قبل از پایه باله پشتی تمام می‌شود. | خط جانبی دارای 18-19 روزنه، این روزنه‌ها بزرگتر از سایر گونه‌های مشابه در ایران است. | بدن فاقد فلس یا با فلس‌های زیرپوستی | ساختارهای دندانی کوچک و کند | دارای شعاع زیرچشمی | رنگ کلی بدن قهوه‌ای تا زرد است. پشت یک خط قهوه‌ای دارد. دارای ردیفی از لکه‌های قهوه‌ای تیره در طول خط میانی بدن، که معمولا در یک نوار جانبی ادغام می‌شود. | باله دمی کم و بیش صاف و کوتاه | تعداد مهره‌ها 37-39 عدد | بدن کشیده | بدن ارتفاع تقریبا یکسان دارد. | مقطع بدن تقریبا دایره‌ای است. | ابتدای پایهء بالهء سینه‌ای، درست در امتداد پایهء باله پشتی است و مخرج به باله باله شکمی نزدیکتر است تا پایه بالهء مخرجی | چشم‌ها کوچک و دور از هم هستند. | تمام باله‌ها کوچک و کم و بیش مدور | لب‌ها ساده و نرم هستند. | سر، کوچک و پهن | فاقد کیل روی ساقهء دمی | باله سینه‌ای بزرگتر و افقی و همانند یک مکنده عمل می‌کند و ممکن است باله شکمی هم همین وظیفه را داشته باشد. |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 5.3 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک: تعداد کروموزوم‌های دیپلوئید 2n=50 است.
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان. رفتار تیگموتاکسی (پاسخ به لمس) در این گونه در آکواریوم دیده شده است. در آکواریم مشاهده شده اکه با چسبیدن به شیشه، چندسانتیمتر از آب خارج می‌شوند، به نحوی که فقط نوک دم آنها داخل آب است.
• سایر توضیحات:

تولید مثل ماهی لوچ کوتوله زاگرس

-

■ صید ماهی لوچ کوتوله زاگرس

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی لوچ کوتوله زاگرس

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد. قابل نگهداری در آکواریوم.

وضعیت ذخایر ماهی لوچ کوتوله زاگرس

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت کمترین نگرانی (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی لوچ کوتوله زاگرس
-

تصاویر و فیلم‌ از ماهی لوچ کوتوله زاگرس:

ماهی لوچ کوتوله زاگرس ماهی لوچ کوتوله زاگرس ماهی لوچ کوتوله زاگرس
ماهی لوچ کوتوله زاگرس
عکس: جولاده-رودبار و همکاران
ماهی لوچ کوتوله زاگرس
عکس:عباسی
نقشهء پراکنش ماهی لوچ کوتوله زاگرس
نقشه: جولاده-رودبار و همکاران
ماهی لوچ کوتوله زاگرس ماهی لوچ کوتوله زاگرس ماهی لوچ کوتوله زاگرس
ماهی لوچ کوتوله زاگرس، ترکیه ماهی لوچ کوتوله زاگرس
رادیوگرافی اسکلت ماهی لوچ کوتوله زاگرس
عکس: صیادزاده و همکاران
ماهی لوچ کوتوله زاگرس ماهی لوچ کوتوله زاگرس ماهی لوچ کوتوله زاگرس
ماهی لوچ کوتوله زاگرس
ماهی لوچ کوتوله زاگرس، ناحیه دهانی
 
ماهی لوچ کوتوله زاگرس
عکس:قادری
ماهی لوچ کوتوله زاگرس ماهی لوچ کوتوله زاگرس ماهی لوچ کوتوله زاگرس
استخوان دم ماهی لوچ کوتوله زاگرس
عکس: صیادزاده و همکاران
  ماهی لوچ کوتوله زاگرس
 
  ماهی لوچ کوتوله زاگرس، رود زاب عراق
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار

گونه Turcinoemacheilus saadii : ماهی لوچ کوتوله سعدی
گونه Turcinoemacheilus hafezi : ماهی لوچ کوتوله حافظ

گونه Capoeta saadii : سیاه‌ماهی سعدی
گونه Paraschistura abdolii : سگ‌ماهی عبدلی