تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  آب‌های داخلی ایران
گورماهی گنو
( Aphanius ginaonis )
 
گورماهی گنو

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده برکه‌ماهیان خاوری گونه گورماهی گنو

◄ این جنس ماهی پیش از این در خانوادهء کپورماهیان دندان‌دار (Cyprinodontidae) جای داشته است.

»» سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Aphanius ginaonis (Holly, 1929)j
:: نام فارسی و محلی ایران: گورماهی گنو ، ماهی گورخری، کپور دندان‌دار گنو، کپوردندان گنو
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cyprinodontiformes (راسته: کپورماهی‌شکلان دندان‌دار)
Family: Aphaniidae (خانواده: برکه‌ماهیان خاوری) (En: Oriental killifishes)
■ قبلا، در خانواده کپورماهیان دندان‌دار (Cyprinodontidae) و زیرخانواده Cyprinodontinae بوده است.
Genus: Aphaniops (جنس: آفانیوپس)
Species: Aphaniops ginaonis (گونه: گورماهی گنو)

:: نام انگلیسی: Geno Tooth-carp و نیز: Geno killifish
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی علمی مترادفِ قدیمی، یا غیرمعتبر: Aphanius ginaonis, Cyprinodon ginaonis, Lebias ginaonis
:: ریشه لغوی: ginaonis: از نام چشمهء گنو، محل گزارش این گونه.

■ کشورهای محل زندگی گورماهی گنو
فقط در ایران .

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گورماهی گنو
بومی انحصاری ایران در چشمهء آب گرم گنو نزدیک بندرعباس

■ ویژگی‌های زیستگاه گورماهی گنو
ساکن آب گرم شیرین. بدون مهاجرت.
ساکن نواحی نیمه‌گرمسیری
در چشمهء گنو که دارای ارتفاعی در حدود 400 متر از سطح دریاست یافت می‌شود.
نهری از آن با عمق 10-15 سانتیمتر نزدیک منبع وجود دارد که بستری فشرده از سنگ و ریگ دارد، با جلبک سبز-آهکی پوشیده شده است. آب چشمه شفاف و بی‌رنگ است و بوی سولفور تندی می‌دهد.
میزان pH آب برابر 6.2 و دبی آب 30 لیتر در ثانیه است.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گورماهی گنو

• شکل بدن: کل شعاع‌های منشعب در باله پشتی 5-10 عدد | تعداد شعاع در بالهء مخرجی 7-8 | باله شکمی دارای 6-7 شعاع | باله سینه‌ای دارای 14-18 شعاع | تعداد مهره‌ها 26-29 عدد | خط جانبی دارای 24-30 فلس
• اندازه: طول کل بین 26.8 تا 39.9 میلیمتر است (در بعضی منابع تا 7 سانتیمتر).
• طول عمر: -
• غذا: جلبک‌ها و بی‌مهرگان آبزی.
• ژنتیک: تنوع در ژنوم میتوکندریایی ماهی گورخری گنو، بالاتر از ماهی گورخری معمولی (A. dispar) است.
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توصیحات:

■ تولیدمثل گورماهی گنو

نمونه‌های بررسی شده در تابستان (تیر) دارای تخمک‌های رسیده بودند.

■ صید گورماهی گنو

فاقد ارزش صید.

■ ارزش‌های اقتصادی گورماهی گنو

این گونه بومی کشور ایران (Endemic) است و به لحاظ حفظ ذخیرهء ژنتیکی دارای ارزش زیادی می‌باشد.
رنگ‌آمیزی زیبا روی بدن دارای ارزش زیبایی‌شناسی خوبی است.

وضعیت ذخایر گورماهی گنو

زیستگاه این گونه محدود به چشمهء آب گرم گنو است که با توجه به محدود بودن زیستگاه، لازم است تا مراقبت‌های ویژه‌ای از زیستگاه آن به عمل آید.

■ بهداشت و بیماری‌های گورماهی گنو

-

○ تصاویر و فیلم از گورماهی گنو:

گونه گورماهی گنو گونه گورماهی گنو گونه گورماهی گنو
گورماهی گنو
عکس: جوهری
گونه گورماهی گنو، نر
عکس: افضلی
پراکنش گورماهی گنو
گونه گورماهی گنو گونه گورماهی گنو گونه گورماهی گنو
یکی از کانال‌های چشمه آبگرم گنو، محل زندگی گورماهی گنو گورماهی گنو
عکس: نادری
گورماهی گنو، ماده
عکس: کیوانی
گونه گورماهی گنو گونه گورماهی گنو  
گونه گورماهی گنو، ماده
عکس: افضلی
گورماهی گنو، نر
عکس: کیوانی
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Aphaniidae: برکه‌ماهیان خاوری

گونه Aphanius pluristriatus: گورماهی فسا
گونه Aphaniops dispar: ماهی گورخری معمولی
گونه Aphaniops kruppi : گورماهی کروپ