تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
  آب‌های داخلی ایران
گورماهی فسا
( Aphanius pluristriatus )
 
گورماهی فسا

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده برکه‌ماهیان خاوری گونه گورماهی فسا

◄ این جنس ماهی پیش از این در خانوادهء کپورماهیان دندان‌دار (Cyprinodontidae) جای داشته است.

◄ برخی محققین احتمال می‌دهند این گونه مترادف گونه A. sophiae باشد. بعضی پژوهشگران معتقدند جمعیت گورماهیان رود کر گونه A. sophiae و جمعیت مَند، گونه A. pluristriatus را ایجاد کرده‌اند.
◄ احتمال داده شده که چهار گونه A. pluristriatus, A. arakensis, A. mesopotamicus و A. kavirensis ، با هم یکی و مترادف گونه Esmaeilius sophiae باشند (نیازمند بررسی بیشتر).

»» سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Aphanius pluristriatus (Jenkins, 1910)j
:: نام فارسی و محلی ایران: گورماهی فسا ، کپور دندان‌دار فسا، ماهی گورخری، کپوردندان فسا
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cyprinodontiformes (راسته: کپورماهی‌شکلان دندان‌دار)
Family: Aphaniidae (خانواده: برکه‌ماهیان خاوری) (En: Oriental killifishes)
■ قبلا، در خانواده کپورماهیان دندان‌دار (Cyprinodontidae) و زیرخانواده Cyprinodontinae بوده است.
Genus: Aphanius (جنس: آفانیوس)
Species: Aphanius pluristriatus (گونه: گورماهی فسا)

:: نام انگلیسی: Fasa tooth-carp و نیز: Mond Tooth-carp, Fasa killifish
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی علمی مترادفِ قدیمی، یا غیرمعتبر: Esmaeilius pluristriatus
:: ریشه لغوی: -

■ کشورهای محل زندگی گورماهی فسا
فقط در ایران.

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گورماهی فسا
انشعابات رود موند(مَند) نظیر چشمه زرجان در فسا، و احتمالا و قنات نزدیک جهرم. ممکن است در ایران منقرض شده باشد.

■ ویژگی‌های زیستگاه گورماهی فسا
ساکن آب شیرین. بستر و دور از بستر.
ساکن نواحی نیمه‌گرمسیری
در آب‌های با جریان آرام زندگی می‌کند
محل زندگی قبل خشکسالی، دارای 50 متر عرض و 0.5 متر عمق میانگین بوده است. pHآب برابر 6.7 و رسانایی 10.9 ms با اکسیژن محلول 12.3 میلیگرم در لیتر

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گورماهی فسا

• شکل بدن: باله پشتی دارای 12-15 شعاع | باله مخرجی دارای 11-14 شعاع | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) برابر 8-11 عدد | باله‌های پشتی، دمی و مخرجی در نرها لبهء روشن دارد و دارای ردیف‌هایی از نقاط تیره هستند. لبهء پایینی باله سینه‌ای سیاه است. در ماده‌ها لبهء تیره باله و نقاط تیره وجود ندارند. نرها دارای نوارهای تیره و روشن در پهلو هستند که تعداد سفیدها 11-17 عدد است. ماده دارای نقاط نازک و ضخیم تیره موجی و نامنظم و کوچک یا لکه‌های رنگی در پهلو است.
• اندازه: حداکثر طول کل 2.8 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توصیحات:

■ تولیدمثل گورماهی فسا

نر و ماده تفاوت ظاهری دارند

■ صید گورماهی فسا

فاقد ارزش صید.

■ ارزش‌های اقتصادی گورماهی فسا

این گونه بومی انحصاری کشور ایران (Endemic) بوده و به لحاظ حفظ ذخیرهء ژنتیکی دارای ارزش زیادی است.
رنگ‌آمیزی زیبا روی بدن دارای ارزش زیبایی‌شناسی خوبی است.

وضعیت ذخایر گورماهی فسا

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما احتمالا وضعیت در معرض انقراض (CR) دارد.

■ بهداشت و بیماری‌های گورماهی فسا

-

○ تصاویر و فیلم از گورماهی فسا:

8:23 PM 3/10/2021
گونه گورماهی فسا گونه گورماهی فسا گونه گورماهی فسا
گورماهی فسا، ماده
عکس: اسماعیلی
گونه گورماهی فسا، نر
عکس: اسماعیلی
پراکنش گورماهی فسا
گونه گورماهی فسا گونه گورماهی فسا گونه گورماهی فسا
ترسیمی از گورماهی فسا، نر
گورماهی فسا، ماده↑ و نر↓
عکس: اسماعیلی
گورماهی فسا، نر↑ و ماده↓
عکس: اسماعیلی
گونه گورماهی فسا
گورماهی فسا، ماده↑ و نر↓
عکس: اسماعیلی


فیلم‌هایی از گورماهی فسا
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Aphaniidae: برکه‌ماهیان خاوری

گونه Aphanius stoliczkanus: گورماهی کُر
گونه Aphanius arakensis: گورماهی اراک
گونه Esmaeilius persicus : گورماهی فارسی
گونه Aphaniops dispar: ماهی گورخری معمولی