تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
  آب‌های داخلی ایران
گورماهی داراب
( Esmaeilius darabensis )
 
گورماهی داراب

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده برکه‌ماهیان خاوری گونه گورماهی داراب

◄ این جنس ماهی پیش از این در خانوادهء کپورماهیان دندان‌دار (Cyprinodontidae) جای داشته است.

◄ شباهت زیاد و اشتباه برانگیزی با گونه E. shirini دارد.

»» سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Esmaeilius darabensis (Esmaeili, Teimori, Gholami & Reichenbacher, 2014) j
:: نام فارسی و محلی ایران: گورماهی داراب ،کپور دندان‌دار داراب، ماهی گورخری، کپوردندان داراب، کپور دندان‌دار کُل
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cyprinodontiformes (راسته: کپورماهی‌شکلان دندان‌دار)
Family: Aphaniidae (خانواده: برکه‌ماهیان خاوری) (En: Oriental killifishes)
■ قبلا، در خانواده کپورماهیان دندان‌دار (Cyprinodontidae) و زیرخانواده Cyprinodontinae بوده است.
Genus: Esmaeilius (جنس: اسماعیلیوس)
Species: Esmaeilius darabensis (گونه: گورماهی داراب)

:: نام انگلیسی: Darab tooth-carp و نیز: Kol tooth-carp, Darab killifish
• سایر زبان‌ها: آلمانی» Kol Zahnkärpfling
:: برخی از اسامی علمی مترادفِ قدیمی، یا غیرمعتبر: Aphanius darabensis
:: ریشه لغوی: darabensis از نام شهر داراب در جنوب شرق شیراز، فارس، که این گونه در چشمه‌ای نزدیک این شهر گزارش گردید.

■ کشورهای محل زندگی گورماهی داراب
فقط در ایران.

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گورماهی داراب
بومی انحصاری ایران در حوضهء آبریز هرمز، چشمه‌گلابی، تالاب دشت کنار.

■ ویژگی‌های زیستگاه گورماهی داراب
ساکن آب شیرین. بستر و دور از بستر.
ساکن نواحی نیمه‌گرمسیری
در آب‌های با جریان آرام زندگی می‌کند
محل زندگی قبل خشکسالی، دارای 50 متر عرض و 0.5 متر عمق میانگین بوده است. pHآب برابر 6.7 و رسانایی 10.9 ms با اکسیژن محلول 12.3 میلیگرم در لیتر

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گورماهی داراب

• شکل بدن: باله پشتی دارای 11-15 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 10-13 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 13-18 شعاع نرم | باله شکمی دارای 5-8 شعاع نرم | در ردیف طولی بدن 23-28 فلس دارد | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) برابر 10-13 عدد | روی پهلوی ماهی نر 9-18 خط دارد و ماده لکه‌های نامنظم عمودی قهوه‌ای در پهلو دارد. | الگوی رنگی بالغین یکسان نیست. | بدن دوکی‌شکل | دور ساقهء دمی 7-10 فلس دارد |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 3.9 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: تعداد کروموزوم‌های دیپلوئید (2n) 48 عدد است.
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توصیحات:

■ تولیدمثل گورماهی داراب

نر و ماده تفاوت ظاهری دارند

■ صید گورماهی داراب

فاقد ارزش صید.

■ ارزش‌های اقتصادی گورماهی داراب

این گونه بومی انحصاری کشور ایران (Endemic) بوده و به لحاظ حفظ ذخیرهء ژنتیکی دارای ارزش زیادی است.
رنگ‌آمیزی زیبا روی بدن دارای ارزش زیبایی‌شناسی خوبی است.

⧠ وضعیت ذخایر گورماهی داراب

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت در معرض خطر (EN) پیشنهاد شده است. خشکسالی و گونه‌های غیربومی مثل گامبوزیا از خطرات برای جمعینت این ماهی هستند. تعداد این گونه بسیار کم است.

■ بهداشت و بیماری‌های گورماهی داراب

-

○ تصاویر و فیلم از گورماهی داراب:

گونه گورماهی داراب گونه گورماهی داراب گونه گورماهی داراب
گورماهی داراب، نر و ماده
عکس: جولاده رودبار و همکاران
گونه گورماهی داراب، جنس نر
عکس: اسماعیلی
پراکنش گورماهی داراب
گونه گورماهی داراب گونه گورماهی داراب گونه گورماهی داراب
گورماهی داراب
عکس: اسماعیلی و همکاران
گورماهی داراب، جنس ماده
عکس: اسماعیلی
نمو تخم گورماهی داراب
عکس: اسماعیلی و همکاران
گونه گورماهی داراب گونه گورماهی داراب گونه گورماهی داراب
نمو تخم گورماهی داراب
عکس: اسماعیلی و همکاران
لارو تازه از تخم خارج شده گورماهی داراب
عکس: اسماعیلی و همکاران
چرخه تولید مثل گورماهی داراب
عکس: اسماعیلی و همکاران
گونه گورماهی داراب گونه گورماهی داراب گونه گورماهی داراب
چشمه گلابی، زیستگاه گورماهی داراب
عکس: اسماعیلی و همکاران
گورماهی داراب
عکس: اسماعیلی و همکاران
استخوان اتولیت گورماهی داراب
عکس: اسماعیلی و همکاران
فیلم‌هایی از گورماهی داراب
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Aphaniidae: برکه‌ماهیان خاوری

گونه Aphanius arakensis: گورماهی اراک
گونه Esmaeilius persicus : گورماهی فارسی
گونه Aphaniops dispar: ماهی گورخری معمولی