تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
  آب‌های داخلی ایران
گورماهی بی‌فلس
( Kosswigichthys asquamatus )
 
گورماهی بی‌فلس

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده برکه‌ماهیان خاوری گونه گورماهی بی‌فلس

◄ این ماهی تا چندی پیش در خانوادهء کپورماهیان دندان‌دار (Cyprinodontidae) جای داشته است.

◄ حضور این گونه در ایران قطعیت ندارد و ممکن است حاصل تشخیص اشتباه باشد، از اینرو نیازمند بررسی بیشتر است.
◄ نام علمی آن در بعضی منابع Aphanius asquamatus ذکر می‌شود.

»» سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Kosswigichthys asquamatus Sözer, 1942j
:: نام فارسی و محلی ایران: گورماهی بی‌فلس ،گورماهی هزار، کپوردندان بی‌فلس
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cyprinodontiformes (راسته: کپورماهی‌شکلان دندان‌دار)
Family: Aphaniidae (خانواده: برکه‌ماهیان خاوری) (En: Oriental killifishes)
■ قبلا، در خانواده کپورماهیان دندان‌دار (Cyprinodontidae) و زیرخانواده Cyprinodontinae بوده است.
Genus: Kosswigichthys (جنس: -)
Species: Kosswigichthys asquamatus (گونه: گورماهی بی‌فلس)

:: نام انگلیسی: Scaleless killifish و نیز: Hazar killifish
• سایر زبان‌ها: ترکی» Dişli sazancık balığı
:: برخی از اسامی علمی مترادفِ قدیمی، یا غیرمعتبر: Aphanius asquamatus, Lebias asquamatus
:: ریشه لغوی: asquamatus : از واژه‌های لاتین a=بدون + squama= فلس

■ کشورهای محل زندگی گورماهی بی‌فلس
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (نیازمند بررسی)، و نیز:
ترکیه

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گورماهی بی‌فلس
• احتمالا بومی ایران در حوضهء آبریز دجله.
• سایر کشورها: حوضهء آبریز دجله، دریاچه هزار ترکیه

■ ویژگی‌های زیستگاه گورماهی بی‌فلس
ساکن آب شیرین، بستر و دور از بستر. گونه‌ای غیرفصلی. بدون مهاجرت.
ساکن آب‌های معتدل با دمای 10 تا 25 درجه سانتیگراد.
مختصات جغرافیایی: از 38°شمالی تا 37°شمالی.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک

-
• اندازه: حداکثر طول کل 4 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: تعداد کروموزوم‌های هاپلوئید / گامتیک (n) برابر 24 و تعداد کروموزوم‌های دیپلوئید / زیگوتیک (2n) برابر 48-48 است.
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توصیحات:

■ تولیدمثل گورماهی بی‌فلس

نر و ماده تفاوت ظاهری دارند

■ صید گورماهی بی‌فلس

فاقد ارزش صید.

■ ارزش‌های اقتصادی گورماهی بی‌فلس

فاقد ارزش تجاری.
نگهداری این ماهی در آکواریوم دشوار است.

وضعیت ذخایر گورماهی بی‌فلس

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت کمترین نگرانی (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های گورماهی بی‌فلس

-

○ تصاویر و فیلم از گورماهی بی‌فلس:

گونه گورماهی بی‌فلس گونه گورماهی بی‌فلس گونه گورماهی بی‌فلس
گورماهی بی‌فلس، نر

گونه گورماهی بی‌فلس، جنس ماده
پراکنش گورماهی بی‌فلس
گونه گورماهی بی‌فلس گونه گورماهی بی‌فلس گونه گورماهی بی‌فلس
گورماهی بی‌فلس
بچه گورماهی بی‌فلس
دریاچه هزار ترکیه، زیستگاه گورماهی بی‌فلس
گونه گورماهی بی‌فلس گونه گورماهی بی‌فلس گونه گورماهی بی‌فلس
گورماهی بی‌فلس، نر

جفت گورماهی بی‌فلس
گورماهی بی‌فلس
فیلم‌هایی از گورماهی بی‌فلس
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Aphaniidae: برکه‌ماهیان خاوری

گونه Aphanius arakensis: کپور دندان‌دار اراک
گونه Esmaeilius persicus : گورماهی فارسی
گونه Aphaniops dispar: ماهی گورخری