تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی سیروان
( Oxynoemacheilus gyndes )
 
سگ‌ماهی سیروان


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی سیروان

◄ در مورد ایران، احتمال داده می‌شود گونهء سگ‌ماهی زارزی (Oxynoemacheilus zarzianus) بوده که اشتباها تشخیص داده شده است.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Oxynoemacheilus gyndes Freyhof & Abdullah, 2017j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی سیروان، ماهی لوچ سیروان
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En: stone loaches)
Genus: Oxynoemacheilus
Species: Oxynoemacheilus gyndes (گونه: سگ‌ماهی سیروان)

-

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Sirvan loach
• سایر زبان‌ها: چک » Mřenka eufratská
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: gyndesنامی که هرودوت مورخ یونانی، به رود سیروان داده است.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی سیروان

:: بومی در ایران (نیازمند بررسی بیشتر) و نیز:
  عراق. احتمال حضور آن در ترکیه هم وجود دارد.

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی سیروان

:: در ایران حوضهء آبریز دجله. در ایران در رودخانه‌های لیله‌رود و سیروان وجود دارد، اگرچه صحت تشخیص آن توسط بعضی پژوهشگران ردّ شده است.
در عراق از رودخانه زلم گزارش شده است.

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی سیروان

ساکن آب شیرین. نزدیک بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی سیروان

• شکل بدن: باله پشتی دارای 8-9 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 10-12 شعاع نرم | باله شکمی دارای 6-7 شعاع نرم | خط جانبی ناقص و خیلی کوچک، تا کمی قبل از پایه باله سینه‌ای امتداد دارد | بدن بدون فلس بغیر از انتهای ساقه دمی | دارای ساختارهای دندانی | فاقد شیار زیرچشمی | رنگ بدن شامل لکه‌های افقی کشیده و کوچک به رنگ قهوه‌ای تیره که به یک شکل نامنظم خطم می‌شوند، خطوطی در بالا و پایین این لکه‌ها در بعضی نمونه‌ها |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 5.7 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی سیروان

ماهی نر با بالهء سینه‌ای کشیده از ماهی ماده قابل تشخیص است.

■ صید سگ‌ماهی سیروان

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی سیروان

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی سیروان

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی سیروان
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی سیروان:

سگ‌ماهی سیروان سگ‌ماهی سیروان سگ‌ماهی سیروان
سگ‌ماهی سیروان، لیله‌رود
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی سیروان ، عراق
عکس: فریهوف و همکاران
نقشهء پراکنش سگ‌ماهی سیروان
سگ‌ماهی سیروان سگ‌ماهی سیروان سگ‌ماهی سیروان
نمای جانبی سگ‌ماهی سیروان، عراق
عکس: فریهوف و همکاران
سگ‌ماهی سیروان، عراق
عکس: فریهوف و همکاران
سطح پشت سگ‌ماهی سیروان، عراق
عکس: فریهوف و همکاران
سگ‌ماهی سیروان سگ‌ماهی سیروان سگ‌ماهی سیروان
سگ‌ماهی سیروان، عراق
عکس: فریهوف و همکاران
سگ‌ماهی سیروان، دهان
عکس: فریهوف و همکاران
رود زلم عراق، زیستگاه سگ‌ماهی سیروان
عکس: فریهوف و همکاران
سگ‌ماهی سیروان

سگ‌ماهی سیروان، عراق
عکس: فریهوف و همکاران

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار

گونه Oxynoemacheilus zarzianus : سگ‌ماهی زارزی
گونه Oxynoemacheilus zagrosensis: سگ‌ماهی زاگرس
گونه Oxynoemacheilus freyhofi : سگ‌ماهی فریهوف

گونه Oxynoemacheilus persa : سگ‌ماهی پارسی
گونه Oxynoemacheilus longipinnis : سگ‌ماهی باله‌بلند

گونه Paraschistura abdolii : سگ‌ماهی عبدلی