تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی دلواری
( Paraschistura delvarii )
 
کوسه سرچکشی مضرّس


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی دلواری

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paraschistura delvarii Mousavi-Sabet & Eagderi, 2015

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی دلواری، ماهی لوچ دلواری
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paraschistura
Species: Paraschistura delvarii (گونه: سگ‌ماهی دلواری)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Delvari's loach , Mond loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Paraschistura : به دلیل شباهت به جنس Schistura / Delvari: از نام رئیسعلی دلواری، از قهرمانان مبارزه با استعمار انگلستان.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی دلواری

:: بومی فقط در ایران

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی دلواری

:: فقط در ایران. چشمهء قره‌قاج، متصل به رود مُند، حوضهء آبریز خلیج فارس در استان فارس

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی دلواری

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری
مختصات جغرافیایی: 29°40'22" شمالی، 52°08'57" شرقی.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی دلواری

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 8-9 شعاع نرم | باله شکمی دارای 7 شعاع نرم | خط جانبی ناقص، به پایهء بالهء پشتی می‌رسد | دندان‌های ریز و تیز | فاقد شیار چشمی | طرح بدن مرمری، بدون خطوط واضح در پلهوها | بدن کوتاه و کشیده | یک نقطهء سیاه و واضح در پایه باله پشتی | پوزه کوتاه و کند | نرها دارای یک شیار یا برجستگی زیرچشمی هستند | فاقد کیل چربی پشتی | بدن کشیده با مقطع بیضی
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 4.2 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی دلواری

-

■ صید سگ‌ماهی دلواری

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی دلواری

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی دلواری

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت آسیب‌پذیر (VU) پیشنهاد شده است. این گونه از بعضی نقاط قره‌آقاج و مُند در منطقهء پرسیس شناسایی شده که که در سال‌های اخیر درگیر بهره‌برداری بی‌رویه آب به قصد کشاورزی بوده است، و به نظر می‌رسد سگ‌ماهی دلواری در منطقه‌ای به وسعت 500 تا 2000 کیلومترمربع وجود داشته باشد.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی دلواری
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی دلواری:

سگ‌ماهی دلواری سگ‌ماهی دلواری سگ‌ماهی دلواری
سگ‌ماهی دلواری
عکس: موسوی ثابت
سگ‌ماهی دلواری
عکس: موسوی ثابت
پراکنش سگ‌ماهی دلواری در ایران
سگ‌ماهی دلواری سگ‌ماهی دلواری سگ‌ماهی دلواری
سگ‌ماهی دلواری، نمای جانبی
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی دلواری، نمای پشتی
عکس: صیادزاده و همکاران
رادیوگرافی اسکلت سگ‌ماهی دلواری
سگ‌ماهی دلواری سگ‌ماهی دلواری سگ‌ماهی دلواری
سگ‌ماهی دلواری از سه نما
عکس: صیادزاده و همکاران
نمای زیر سر سگ‌ماهی دلواری
عکس: صیادزاده و همکاران
رود قره‌اقاج، زیستگاه سگ‌ماهی دلواری
عکس: صیادزاده و همکاران

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paraschistura ilamensis : سگ‌ماهی ایلام
گونه Paraschistura makranensis : سگ‌ماهی مکران

گونه Paraschistura pasatigris : سگ‌ماهی پاساتیگریس
گونه Paraschistura abdolii : سگ‌ماهی عبدلی

گونه Oxynoemacheilus kiabii : سگ‌ماهی کیابی