تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی پاساتیگریس
( Paraschistura pasatigris )
 
 


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی پاساتیگریس

گفته می‌شود این گونه احتمالا همان گونه Paraschistura ilamensis است که در اینصورت با توجه به اولویت تاریخ گزارش، P. ilamensis نام اصلی و P. pasatigris مترادف آن است. این مساله نیازمند بررسی بیشتر است.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paraschistura pasatigris Freyhof, Sayyadzadeh, Esmaeili & Geiger, 2015j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی پاساتیگریس، ماهی لوچ پاساتیگریس، لوچ کارون
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paraschistura
Species: Paraschistura pasatigris (گونه: سگ‌ماهی پاساتیگریس)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Pasatigris loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Paraschistura : به دلیل شباهت به جنس Schistura / Pasatigris: نام باستانی رود کارون. Pas (سانسکریت)= اتصال، چون کارون و دجله به هم مرتبطند.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی پاساتیگریس

:: بومی فقط در ایران

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی پاساتیگریس

:: فقط در ایران. دو رودخانهء بالارود و چولوار متصل به رود دز در آبریز کارون و نیز از سیاه‌گاو متصل به کرخه.

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی پاساتیگریس

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری
مختصات جغرافیایی محل گزارش اولیه: 32° 20' 14" شمالی و 48° 17' 14" شرقی.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی پاساتیگریس

• شکل بدن: ماهی نر دارای برجستگی زیرچشمی | ساقه دمی تقریبا کوتاه |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 4.5 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی پاساتیگریس

-

■ صید سگ‌ماهی پاساتیگریس

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی پاساتیگریس

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی پاساتیگریس

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی پاساتیگریس
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی پاساتیگریس:

  سگ‌ماهی پاساتیگریس سگ‌ماهی پاساتیگریس
رادیوگرافی سگ‌ماهی پاساتیگریس
عکس: صیادزاده و همکاران
رادیوگرافی دم سگ‌ماهی پاساتیگریس
عکس: صیادزاده و همکاران

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paraschistura ilamensis : سگ‌ماهی ایلام
گونه Paraschistura nielseni : سگ‌ماهی نیلسن
گونه Paraschistura susiani :سگ‌ماهی شوشی

گونه Paraschistura abdolii : سگ‌ماهی عبدلی

گونه Oxynoemacheilus kiabii : سگ‌ماهی کیابی