تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
ماهی لوچ کوتوله بهایی
( Turcinoemacheilus bahaii )
 
ماهی لوچ کوتوله بهایی


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه ماهی لوچ کوتوله بهایی

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Turcinoemacheilus bahaii Esmaeili, Sayyadzadeh, Özulug, Geiger & Freyhof, 2014j

:: نام فارسی و محلی ایران: ماهی لوچ کوتوله بهایی، سگ‌ماهی کوتوله بهایی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Turcinoemacheilus
Species: Turcinoemacheilus bahaii (گونه: ماهی لوچ کوتوله بهایی)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Bahaii dwarf loach
• سایر زبان‌ها: استونی» Bahāʾ türktrulling
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر:-
:: ریشه لغوی: این ماهی به احترام حکیم و دانشمند بزرگ ایرانی قرن 16 میلادی، شیخ بهایی ، نامگذاری شده است.

■ کشورهای محل زندگی ماهی لوچ کوتوله بهایی

:: بومی فقط در ایران

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش ماهی لوچ کوتوله بهایی

:: فقط در ایران. حوضهء آبریز زاینده‌رود در اصفهان، و رود خوربه

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی لوچ کوتوله بهایی

ساکن آب شیرین. نزدیک بستر
در نواحی نیمه‌گرمسیری زندگی می‌کند.
مختصات جغرافیایی اولین محل گزارش در زاینده‌رود بین آزادگان و قلعه شاهرخ 32° 40' 54" شمالی و 50° 27' 47" شرقی.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی لوچ کوتوله بهایی

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 8-10 شعاع نرم | باله شکمی دارای 6 شعاع نرم | باله دمی تقریبا صاف و کوتاه | خط جانبی ناقص، به پایهء باله پشتی نمی‌رسد. | بدون فلس واضح | ساختارهای دندانی کوچک و کند | فاقد شیار زیرچشمی | دارای یک لکهء قهوه‌ای تیره در هر طرف پایه باله مخرجی. | پایهء باله مخرجی در راستای عمودی نوک باله پشتی وقتی روی بدن فشرده شده باشد می‌رسد.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 5.4 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل ماهی لوچ کوتوله بهایی

-

■ صید ماهی لوچ کوتوله بهایی

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی لوچ کوتوله بهایی

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر ماهی لوچ کوتوله بهایی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت در نزدیکی تهدید (NT) پیشنهاد شده است. این گونه تنها در حوضهء آبریز اصفهان وجود دارد که در سال‌های اخیر تحت تاثیر خشکسالی ناشی از برداشت بی‌رویه آب و نیز بالارفتن شوری بوده است و آسیب به جمعیت اجتناب‌ناپذیر است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی لوچ کوتوله بهایی
-

تصاویر و فیلم‌ از ماهی لوچ کوتوله بهایی:

ماهی لوچ کوتوله بهایی ماهی لوچ کوتوله بهایی ماهی لوچ کوتوله بهایی
ماهی لوچ کوتوله بهایی
عکس: جولاده-رودبار و همکاران
ماهی لوچ کوتوله بهایی
عکس: اسماعیلی و همکاران
نقشهء پراکنش ماهی لوچ کوتوله بهایی
نقشه: جولاده-رودبار و همکاران
ماهی لوچ کوتوله بهایی ماهی لوچ کوتوله بهایی ماهی لوچ کوتوله بهایی
ماهی لوچ کوتوله بهایی
عکس: اسماعیلی و همکاران
ماهی لوچ کوتوله بهایی
عکس: اسماعیلی و همکاران
رادیوگرافی اسکلت ماهی لوچ کوتوله بهایی
عکس: صیادزاده و همکاران
ماهی لوچ کوتوله بهایی ماهی لوچ کوتوله بهایی ماهی لوچ کوتوله بهایی
ماهی لوچ کوتوله بهایی
عکس: اسماعیلی و همکاران
لوچ کوتوله بهایی، لکهء کنار باله مخرجی
عکس: اسماعیلی و همکاران
ماهی لوچ کوتوله بهایی، ناحیه دهانی
عکس: اسماعیلی و همکاران
ماهی لوچ کوتوله بهایی ماهی لوچ کوتوله بهایی
زاینده‌رود، زیستگاه ماهی لوچ کوتوله بهایی
عکس: اسماعیلی و همکاران
استخوان دم ماهی لوچ کوتوله بهایی
عکس: صیادزاده و همکاران
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار
گونه Turcinoemacheilus kosswigi : لوچ کوتوله زاگرس
گونه Turcinoemacheilus saadii : ماهی لوچ کوتوله سعدی

گونه Turcinoemacheilus hafezi : ماهی لوچ کوتوله حافظ

گونه Capoeta saadii : سیاه‌ماهی سعدی
گونه Paraschistura abdolii : سگ‌ماهی عبدلی